نمونه نمای کار شده آنتیک برای سینما خانگی 

سنگ آنتیک پشت ال ای دی